پزشکان 3

یک پزشک انتخاب کنید

در بین پزشکان متخصص ما جستجو کنید و پزشک خود را بیابید

دکتر ندیم کمال

چشم پزشک

MBBS, M.D of Medicine

دکتر زینیا زانا

عصب شناسی

MBBS, M.D of Medicine

دکتر زینیا زانا

چشم پزشک

MBBS, M.D of Medicine

دکتر ندیم کمال

MBBS, M.D of Medicine

BDS, FCPS (Hons), PhD (Japan)

دکتر مارک وایلی

عصب شناسی

BDS, FCPS (Hons), PhD

دکتر تینا رحمان

متخصص دارو

BDS, FCPS (Hons), PhD (Japan)

دکتر ماریا

دیابت

BDS, FCPS (Hons), PhD (Japan)

دکتر جیسون روی

دیابت

BDS, FCPS (Hons), PhD (Japan)

دکتر جوهورا روی

زنان و زایمان

BDS, FCPS (Hons), PhD (Japan)

به یک چکاپ نیاز دارید؟

فقط کافیست یک وقت ویزیت بگیرید!

X